• Developed export
    around the world
  • Responsible approach
    the environment
  • Strong in strategic research and development
  • European manufacturer of specialty chemicals
  • The long tradition
    on the market since 1920
You can search name, CAS, EINECS

Diethyl ether

REACH Registration Number:    01-2119535785-29-0001

 

 
Trade Name:   Diethyl ether
Chemical Name:   Diethyl ether
CAS:   60-29-7
EINECS:   200-467-2
Synonyms:   Ether|Ethyl ether|Ethoxyethane|1,1'-Oxydiethane
Chemical Formula:  

C4H10O

Molecular Weight:   74.122
Characteristics:  

Mobile, clear, colorless, highly volatile liquid (at 20 ° C) of characteristic odor.
Miscible in organic solvent, partially miscible in water.

 

 

Kvalitativní údaje

Hustota (při 20 °C)   713.5-714.5 kg/cm3    
Obsah peroxidů (jako H2O2)   max.0.00015 % wt.    
Kyselost (jako kyselina octová, alkalimetricky)   max.0.0002 % wt.    
Obsah aldehydů   během 1 min. smí být vidět na vodní hladině pouze jemná opalescence    
Obsah vody (K. Fischer)   max.0.15 % wt.    
Netěkavý zbytek (vážkově)   max.0.001 % wt.    
Obsah ethanolu (GC)   max. 0.10 % wt.    
Obsah methanolu (GC)   max.0.02 % wt.

Skladování

Skladovat v těsně uzavřených nádobách.
Mimo dosah zážehových a tepelných zdrojů.
V souladu s ČSN 65 0201.
Skladovací prostory musí mít dostatečné větrání.
Chránit před světlem.
Chránit před přístupem vzduchu.
Provádět preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

Detailed product information can also be saved in PDF format    PDF
News
18/03/2021  |  Nitrocellulose
OKCEL® in the virtual 3D hospital
18/12/2020  |  Synthesia
Happy New Year 2021
07/08/2020  |  Nitrocellulose
New design of OKCEL® web pages