• Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
  • Zodpovědný přístup
    k životnímu prostředí
  • Prvořadým cílem
    je spokojený zákazník
vyhledat lze název, CAS, EINECS

Diethylether

REACH Registration Number:    01-2119535785-29-0001

 

 
Obchodní název:   Diethylether
Chemický název:   Diethylether
CAS:   60-29-7
EINECS:   200-467-2
Další názvy látky:   Ether|Ethyl ether|Ethoxyethan|1,1'-Oxydiethane
Sumární vzorec:  

C4H10O

Relativní mol. hmotnost:   74.122
Všeobecný popis:  

Pohyblivá, čirá, bezbarvá, vysoce těkavá kapalina (při 20 °C) charakteristického zápachu.
S vodou se mísí omezeně, s organickými rozpouštědly neomezeně.

 

 

Kvalitativní údaje

Hustota (při 20 °C)   713,5–714,5 kg/m3
Obsah peroxidů (jako H2O2)   max. 0,00015 % hm.
Kyselost (jako CH3COOH)   max. 0,0002 % hm.
Stanovení aldehydů   během 1 min. smí být vidět na vodní hladině pouze jemná opalescence
Obsah vody   max. 0,15 % hm.
Netěkavý zbytek    max. 0,001 % hm.
Obsah ethanolu   max. 0,10 % hm.
Obsah methanolu   max. 0,02 % hm.

Skladování

Skladovat v těsně uzavřených nádobách.
Mimo dosah zážehových a tepelných zdrojů.
V souladu s ČSN 65 0201.
Skladovací prostory musí mít dostatečné větrání.
Chránit před světlem.
Chránit před přístupem vzduchu.
Provádět preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

Podrobné informace o produktu si můžete také uložit ve formátu .pdf    PDF
Novinky
18.03.2021  |  Nitrocelulóza
OKCEL® součástí virtuální 3D nemocnice
18.12.2020  |  Synthesia
Šťastný nový rok 2021
07.08.2020  |  Nitrocelulóza
Nový design webových stránek OKCEL®