• Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
  • Zodpovědný přístup
    k životnímu prostředí
  • Prvořadým cílem
    je spokojený zákazník
vyhledat lze název, CAS, EINECS

Diethylether

REACH Registration Number:    01-2119535785-29-0001

 

 
Obchodní název:   Diethylether
Chemický název:   Diethylether
CAS:   60-29-7
EINECS:   200-467-2
Další názvy látky:   Ether|Ethyl ether|Ethoxyethan|1,1'-Oxydiethane
Sumární vzorec:  

C4H10O

Molekulová hmotnost:   74.122
Všeobecný popis:  

Pohyblivá, čirá, bezbarvá, vysoce těkavá kapalina (při 20 °C) charakteristického zápachu.
S vodou se mísí omezeně, s organickými rozpouštědly neomezeně.

 

 

Kvalitativní údaje

Hustota (při 20 °C)   713,5–714,5 kg/m3
Obsah peroxidů (jako H2O2)   max. 0,00015 % hm.
Kyselost (jako CH3COOH)   max. 0,0002 % hm.
Stanovení aldehydů   během 1 min. smí být vidět na vodní hladině pouze jemná opalescence
Obsah vody   max. 0,15 % hm.
Netěkavý zbytek    max. 0,001 % hm.
Obsah ethanolu   max. 0,10 % hm.
Obsah methanolu   max. 0,02 % hm.

Skladování

Skladovat v těsně uzavřených nádobách.
Mimo dosah zážehových a tepelných zdrojů.
V souladu s ČSN 65 0201.
Skladovací prostory musí mít dostatečné větrání.
Chránit před světlem.
Chránit před přístupem vzduchu.
Provádět preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

Podrobné informace o produktu si můžete také uložit ve formátu .pdf    PDF
Novinky
23.12.2022  |  Synthesia
PF 2023

eZ debug

Clear cache:

Quick settings:

Timing: May 31 2023 06:34:11
Module start 'content'
Timing: May 31 2023 06:34:11
Module end 'content'
Debug: ezpI18n::translateText May 31 2023 06:34:11
Missing translation for message in context: 'kernel/navigationpart' with comment: 'Navigation part'. The untranslated message is: 'eZFind'
Debug: ezpI18n::translateText May 31 2023 06:34:11
Missing translation for message in context: 'kernel/navigationpart' with comment: 'Navigation part'. The untranslated message is: 'Překlady'
Timing: May 31 2023 06:34:12
Script end

Main resources:

Total runtime0.6786 sec
Peak memory usage14,336.0000 KB
Database Queries186

Timing points:

CheckpointStart (sec)Duration (sec)Memory at start (KB)Memory used (KB)
Module start 'content' 0.02630.0125 1,719.4688768.3359
Module end 'content' 0.03880.6396 2,487.80478,243.9688
Script end 0.6784  10,731.7734 

Time accumulators:

 Accumulator Duration (sec) Duration (%) Count Average (sec)
Ini load
Load cache0.03505.1584530.0007
Check MTime0.00490.7169530.0001
Mysql Total
Database connection0.00190.279610.0019
Mysqli_queries0.341150.26991860.0018
Looping result0.00941.38621500.0001
TS translator
TS init0.00290.421530.0010
TS cache load0.00130.191030.0004
TS context load0.00090.128230.0003
Template Total0.653296.320.3266
Template load0.00650.953520.0032
Template processing0.646695.297520.3233
Template load and register function0.00020.031020.0001
Override
Cache load0.00711.0463700.0001
Sytem overhead
Fetch class attribute name0.00711.0519100.0007
class_abstraction
Instantiating content class attribute0.00010.0122100.0000
General
dbfile0.00320.4776170.0002
String conversion0.00000.001310.0000
Note: percentages do not add up to 100% because some accumulators overlap

Time used to render debug report: 0.0004 secs