• Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
  • Zodpovědný přístup
    k životnímu prostředí
  • Prvořadým cílem
    je spokojený zákazník
vyhledat lze název, CAS, EINECS

Nitrocelulóza

Ilustrační obrázek SBU Nitrocelulóza

Výroba nitrocelulózy má v Synthesii téměř 100letou tradici. Vytvoření obchodní jednotky Nitrocelulóza v roce 2002 nám umožnilo soustředit se na relativně jasný a vymezený výrobkový segment derivátů celulózy, rozpouštědel, anorganických kyselin a solí. Došlo k rozsáhlým investicím a modernizaci technologického zařízení.

Díky kvalitě našich výrobků, spolehlivosti dodávek, profesionalitě a odbornosti našich zaměstnanců se Synthesia řadí mezi nejvýznamnější světové výrobce nitrocelulózy. V současnosti je naše nitrocelulóza dodávána do více než 25 zemí světa.

SBU Nitrocelulóza je držitelem certifikátů ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 and CSN OHSAS 18001:2008 a je rovněž dlouholetým členem asociace ENA (Evropské sdružení výrobců NC) a asociace WONIPA (Worldwide Nitrocellulose Producers Association).“

 

SBU Nitrocelulóza nabízí široké portfolio produktů, které se dělí do následujících segmentů:

Kontakt
Ilustrační obrázek SBU Notrcelulóza
SBU Nitrocelulóza
Tel.: +420 466 825 332
Novinky
10.01.2024  |  Nitrocelulóza
ArabHealth 2024
23.12.2022  |  Synthesia
PF 2024
20.09.2023  |  Nitrocelulóza
Synthesia na veletrhu Medica 2023