• Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
  • Zodpovědný přístup
    k životnímu prostředí
  • Prvořadým cílem
    je spokojený zákazník
vyhledat lze název, CAS, EINECS

Dusičnan amonný, tavenina

Obchodní název:   Dusičnan amonný, tavenina
Chemický název:   Dusičnan amonný
CAS:   6484-52-2
EINECS:   229-347-8
Další názvy látky:   Amoniumnitrát
Sumární vzorec:  

NH4NO3

Relativní mol. hmotnost:   84.04
Všeobecný popis:  

horký koncentrovaný roztok