• Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
  • Zodpovědný přístup
    k životnímu prostředí
  • Prvořadým cílem
    je spokojený zákazník
vyhledat lze název, CAS, EINECS

Dusičnan sodný

Obchodní název:   Dusičnan sodný
Chemický název:   Dusičnan sodný
CAS:   7631-99-4
ES:   231-554-3
Další názvy látky:   Ledek sodný|Natriumnitrát
Sumární vzorec:  

NaNO3

Molekulová hmotnost:   84.995
Všeobecný popis:  

bezbarvá krystalická látka, hygroskopická

 

 

Skladování

Uchovávat na suchém místě, v původních obalech, neskladovat na dřevěných podlahách.
Chránit obaly před fyzickým poškozením a před sálavým teplem.
Neskladovat společně s hořlavými látkami.

Podrobné informace o produktu si můžete také uložit ve formátu .pdf    PDF
Novinky
10.01.2024  |  Nitrocelulóza
ArabHealth 2024
23.12.2022  |  Synthesia
PF 2024