• Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
  • Zodpovědný přístup
    k životnímu prostředí
  • Prvořadým cílem
    je spokojený zákazník
vyhledat lze název, CAS, EINECS

Kyselina dusičná 50%

Chemický název:   Kyselina dusičná 50%
CAS:   7697-37-2
ES:   231-714-2
Sumární vzorec:  

HNO3

Molekulová hmotnost:   63.01
Všeobecný popis:  

bezbarvá, na vzduchu dýmavá kapalina štiplavého zápachu

 

 

Kvalitativní údaje

Obsah HNO3   49 - 54 % hm.

Skladování

Skladovat v původních těsně uzavřených obalech na suchém místě, chráněném před přímými vlivy povětrnosti, zvláště před slunečním zářením.
Skladovat odděleně od organických látek (dřevo, papír, org. chemikálie), lehce zápalných látek, hořlavých látek a anorganických okysličovadel.
Nevhodný obalový materiál: ocel, nikl, měď.
Vhodný obalový materiál: nerezová ocel, sklo.

Podrobné informace o produktu si můžete také uložit ve formátu .pdf    PDF
Novinky
10.01.2024  |  Nitrocelulóza
ArabHealth 2024
23.12.2022  |  Synthesia
PF 2024