• Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
  • Zodpovědný přístup
    k životnímu prostředí
  • Prvořadým cílem
    je spokojený zákazník
vyhledat lze název, CAS, EINECS

Kyselina dusičná 98%

Chemický název:   Kyselina dusičná 98%
CAS:   7697-37-2
EINECS:   231-714-2
Sumární vzorec:  

HNO3

Relativní mol. hmotnost:   63.01
Všeobecný popis:  

bezbarvá, na vzduchu dýmavá kapalina štiplavého zápachu

 

 

Kvalitativní údaje

Obsah HNO3   min. 98.5% hm.

Skladování

Skladovat v původních těsně uzavřených obalech na suchém místě, chráněném před přímými vlivy povětrnosti, zvláště před slunečním zářením.
Skladovat odděleně od organických látek (dřevo, papír, org. chemikálie), lehce zápalných látek, hořlavých látek a anorganických okysličovadel.
Nevhodný obalový materiál: ocel, nikl, měď.
Vhodný obalový materiál: nerezová ocel, sklo.

Podrobné informace o produktu si můžete také uložit ve formátu .pdf    PDF
Novinky
18.03.2021  |  Nitrocelulóza
OKCEL® součástí virtuální 3D nemocnice
18.12.2020  |  Synthesia
Šťastný nový rok 2021
07.08.2020  |  Nitrocelulóza
Nový design webových stránek OKCEL®