• Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
  • Zodpovědný přístup
    k životnímu prostředí
  • Prvořadým cílem
    je spokojený zákazník
vyhledat lze název, CAS, EINECS

nitrocellulose.synthesia.eu / Anorganické kyseliny a soli / Kyselina sírová koncentrovaná technická

Kyselina sírová koncentrovaná technická

Obchodní název:   Kyselina sírová koncentrovaná technická
Chemický název:   Kyselina sírová 100%
CAS:   7664-93-9
EINECS:   231-639-5
Sumární vzorec:  

H2SO4

Relativní mol. hmotnost:   98.08
Všeobecný popis:  

bezbarvá až tmavě hnědá olejovitá kapalina

 

 

Kvalitativní údaje

Obsah H2SO4   min. 94 %

Skladování

Skladovat v uzavřené kyselinovzdorné nádrži chráněné před mrazem a vyššími teplotami, odděleně od hořlavin.

Podrobné informace o produktu si můžete také uložit ve formátu .pdf    PDF
Novinky
18.03.2021  |  Nitrocelulóza
OKCEL® součástí virtuální 3D nemocnice
18.12.2020  |  Synthesia
Šťastný nový rok 2021
07.08.2020  |  Nitrocelulóza
Nový design webových stránek OKCEL®