• Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
  • Zodpovědný přístup
    k životnímu prostředí
  • Prvořadým cílem
    je spokojený zákazník
vyhledat lze název, CAS, EINECS

nitrocellulose.synthesia.eu / Anorganické kyseliny a soli / Kyselina sírová pro akumulátory

Kyselina sírová pro akumulátory

Obchodní název:   Kyselina sírová pro akumulátory
Chemický název:   Kyselina sírová 33 - 40%
CAS:   7664-93-9
ES:   231-639-5
Sumární vzorec:  

H2SO4

Molekulová hmotnost:   98.08
Všeobecný popis:  

bezbarvá kapalina

 

 

Kvalitativní údaje

Obsah H2SO4   33 - 40 % hm.

Skladování

Skladovat v uzavřené kyselinovzdorné nádrži chráněné před mrazem a vyššími teplotami, odděleně od hořlavin.

Podrobné informace o produktu si můžete také uložit ve formátu .pdf    PDF
Novinky
10.01.2024  |  Nitrocelulóza
ArabHealth 2024
23.12.2022  |  Synthesia
PF 2024