• Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
  • Zodpovědný přístup
    k životnímu prostředí
  • Prvořadým cílem
    je spokojený zákazník
vyhledat lze název, CAS, EINECS

nitrocellulose.synthesia.eu / Anorganické kyseliny a soli / Nitrační směs (směs s více než 50 % kyseliny dusičné)

Nitrační směs (směs s více než 50 % kyseliny dusičné)

Obchodní název:   Nitrační směs (směs s více než 50 % kyseliny dusičné)
Chemický název:   Kyselina dusičná, kyselina sírová (směs)
CAS:   51602-38-1
ES:   -
Sumární vzorec:  

HNO3.H2SO4

Molekulová hmotnost:   161.09
Všeobecný popis:  

žluto-hnědá kapalina, ostrého štiplavého zápachu

 

 

Skladování

Skladovací prostory musí mít dostatečné větrání.
Skladovat odděleně od organických látek (dřevo, papír, org. chemikálie), lehce zápalných látek, hořlavých látek a anorganických okysličovadel.    
Chránit před přímým slunečním světlem.
Uchovávat obaly těsně uzavřené.    
Doporučený materiál pro skladování: nerezová ocel, pogumované nebo odolným plastem potažené nádoby z oceli, skla, keramiky.
Nevhodný obalový materiál: většina kovů.

Podrobné informace o produktu si můžete také uložit ve formátu .pdf    PDF
Novinky
10.01.2024  |  Nitrocelulóza
ArabHealth 2024
23.12.2022  |  Synthesia
PF 2024