• Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
  • Zodpovědný přístup
    k životnímu prostředí
  • Prvořadým cílem
    je spokojený zákazník
vyhledat lze název, CAS, EINECS

Oleum 25 %

Obchodní název:   Oleum 25 %
Chemický název:   Oleum 25 % SO3
CAS:   8014-95-7
ES:   -
Další názvy látky:   Dýmavá kyselina sírová|Kyselina sírová, směs s oxidem sírovým
Sumární vzorec:  

H2SO4 . SO3

Strukturni vzorec:   Oleum 25 %
Všeobecný popis:  

bezbarvá až tmavě hnědá olejovitá kapalina, na vzduchu silně dýmající

 

 

Kvalitativní údaje

Obsah H2SO4   cca 105.0 %

Balení

Speciální železniční cisterny.

Skladování

Skladovat v ocelových vyhřívaných zásobnících chráněných před mrazem a vyššími teplotami, odděleně od hořlavin.
Skladovací prostory musí mít dostatečné větrání.

Podrobné informace o produktu si můžete také uložit ve formátu .pdf    PDF
Novinky
10.01.2024  |  Nitrocelulóza
ArabHealth 2024
23.12.2022  |  Synthesia
PF 2024