• Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
 • Zodpovědný přístup
  k životnímu prostředí
 • Prvořadým cílem
  je spokojený zákazník
vyhledat lze název, CAS, EINECS

Nitrocelulóza pro výrobu propelentů

Tato nitrocelulóza je základní surovinou pro výrobu bezdýmných prachů a dalších propelentů nejen pro potřeby obranného průmyslu, ale z velké části také pro použití při výrobě lovecké, sportovní a jiné munice pro civilní účely.

 

Sortiment vojenské nitrocelulózy pro výrobu propelentů

 
 

Základní typy nitrocelulózy pro výrobu propelentů

Výrobní program Synthesie, a.s. zahrnuje kompletní nabídku nitrocelulózy pro výrobu propelentů, podléhající standardům US MIL (MIL-DTL-244C).

 

Typ Obsah dusíku
Grade A, Typ I 12.60 +/- 0.10 %
Grade A, Typ II 12.60 +/- 0.15 %
Grade B, Typ I 13.35 % min.
Grade B, Typ II 13.20 % min.
Grade B, Typ III 13.55 % min.
Grade C, Typ I 13.15 +/- 0.05 %
Grade C, Typ II 13.25 +/- 0.05 %
Grade D 12.20 +/- 0.10 %
Grade E 12.00 +/- 0.10 %
Grade F 11.55 +/- 0.25 %

 

Díky dlouholetým zkušenostem a pružnosti naší výroby jsme též schopni přizpůsobit některé parametry nitrocelulózy a laboratorní metodiky dle požadavků evropských norem.

Navíc můžeme také přizpůsobit řadu kvalitativních parametrů nitrocelulózy individuálním požadavkům našich zákazníků. Z tohoto důvodu je třeba brát specifikace nejčastěji vyráběných typů uvedené na těchto stránkách pouze jako vzorové příklady.

 

Kvalitativní parametry

 • Pro stanovení viskozity naší nitrocelulózy používáme Höpplerovu metodu nebo kuličkovou metodu podle amerických vojenských standardů MIL-DTL-244B.
 • Základní metodou určení stability nitrocelulózy je Bergmann-Junkův test při teplotě 132°C. Použití dalších metod závisí na individuální dohodě.
 • Umíme změnit řadu dalších kvalitativních parametrů (obsah dusíku, pulpaci, rozpustnost, viskozitu, obsah vody atd.) dle individuálních požadavků našich zákazníků.
 • Nitrocelulóza patří mezi nebezpečné látky. K omezení jejich nebezpečných vlastností je nutné (v souladu s mezinárodními pravidly) mít v materiálu určitou úroveň ovlhčení. Nitrocelulóza tak musí být během transportu i při skladování udržována ve vlhkém stavu (obsah zvlhčovadla nesmí klesnout pod 25 %).
 • Nitrocelulóza pro výrobu propelentů z produkce Synthesie je vlhčena vodou. Některé druhy nitrocelulózy (s obsahem dusíku do 12.59 %) ve výjimečných případech a pro úzký okruh zákazníků dodáváme též vlhčené ethanolem.

 

Ovlhčení

Obsah zvlhčovadla se pohybuje kolem úrovně 30 %, ale může být přizpůsoben individuálním přáním zákazníků.

 

Ukázky specifikací

Kontakt
fotografie Lukáš Reisz
Ing. Lukáš Reisz
sales manager
Tel.: +420 466 825 329
Novinky
26.09.2019  |  Nitrocelulóza
Synthesia na veletrhu Medica 2019
03.04.2019  |  Synthesia
Děkujeme za návštěvu na veletrhu ECS 2019