• Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
 • Zodpovědný přístup
  k životnímu prostředí
 • Prvořadým cílem
  je spokojený zákazník
vyhledat lze název, CAS, EINECS

Nitrocelulóza pro výrobu propelentů

Tato nitrocelulóza je základní surovinou pro výrobu bezdýmných prachů a dalších propelentů nejen pro potřeby obranného průmyslu, ale z velké části také pro použití při výrobě lovecké, sportovní a jiné munice pro civilní účely.

 

Sortiment energetické nitrocelulózy pro výrobu propelentů

 
 

Základní typy nitrocelulózy pro výrobu propelentů

Výrobní program Synthesie, a.s. zahrnuje kompletní nabídku nitrocelulózy pro výrobu propelentů v souladu se standardy US MIL (MIL-DTL-244C).

 

Typ Obsah dusíku
Grade A, Typ I 12.60 +/- 0.10 %
Grade A, Typ II 12.60 +/- 0.15 %
Grade B, Typ I 13.35 % min.
Grade B, Typ II 13.20 % min.
Grade B, Typ III 13.55 % min.
Grade C, Typ I 13.15 +/- 0.05 %
Grade C, Typ II 13.25 +/- 0.05 %
Grade D 12.20 +/- 0.10 %
Grade E 12.00 +/- 0.10 %
Grade F 11.55 +/- 0.25 %

 

Díky dlouholetým zkušenostem a pružnosti naší výroby jsme též schopni přizpůsobit některé parametry nitrocelulózy a laboratorní metodiky dle požadavků evropských norem.

Navíc můžeme také přizpůsobit řadu kvalitativních parametrů nitrocelulózy individuálním požadavkům našich zákazníků. Z tohoto důvodu je třeba brát specifikace nejčastěji vyráběných typů uvedené na těchto stránkách pouze jako vzorové příklady.

 

Kvalitativní parametry

 • Pro stanovení viskozity naší nitrocelulózy používáme Höpplerovu metodu nebo kuličkovou metodu podle amerických vojenských standardů MIL-DTL-244C.
 • Základní metodou určení stability nitrocelulózy je Bergmann-Junkův test při teplotě 132°C. Použití dalších metod závisí na individuální dohodě.
 • Umíme změnit řadu dalších kvalitativních parametrů (obsah dusíku, pulpaci, rozpustnost, viskozitu, obsah vody atd.) dle individuálních požadavků našich zákazníků.
 • Nitrocelulóza patří mezi nebezpečné látky. K omezení jejich nebezpečných vlastností je nutné (v souladu s mezinárodními pravidly) mít v materiálu určitou úroveň ovlhčení. Nitrocelulóza tak musí být během transportu i při skladování udržována ve vlhkém stavu (obsah ovlhčidla nesmí klesnout pod 25 %).
 • Nitrocelulóza pro výrobu propelentů z produkce Synthesie je vlhčena vodou. Některé druhy nitrocelulózy (s obsahem dusíku do 12.59 %) ve výjimečných případech a pro úzký okruh zákazníků dodáváme též vlhčené ethanolem.

 

Ovlhčení

Obsah ovlhčidla se pohybuje kolem úrovně 30 %, ale může být přizpůsoben individuálním přáním zákazníků.

 

Ukázky specifikací

Kontakt
fotografie Lukáš Reisz
Ing. Lukáš Reisz
sales manager
Tel.: +420 466 825 329
Novinky
10.01.2024  |  Nitrocelulóza
ArabHealth 2024
23.12.2022  |  Synthesia
PF 2024