• Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
 • Zodpovědný přístup
  k životnímu prostředí
 • Prvořadým cílem
  je spokojený zákazník
vyhledat lze název, CAS, EINECS

Nitrocelulóza pro výrobu propelentů

Tato nitrocelulóza je základní surovinou pro výrobu bezdýmných prachů a dalších propelentů nejen pro potřeby obranného průmyslu, ale z velké části také pro použití při výrobě lovecké, sportovní a jiné munice pro civilní účely.

 

Sortiment energetické nitrocelulózy pro výrobu propelentů

 
 

Základní typy nitrocelulózy pro výrobu propelentů

Výrobní program Synthesie, a.s. zahrnuje kompletní nabídku nitrocelulózy pro výrobu propelentů v souladu se standardy US MIL (MIL-DTL-244C).

 

Typ Obsah dusíku
Grade A, Typ I 12.60 +/- 0.10 %
Grade A, Typ II 12.60 +/- 0.15 %
Grade B, Typ I 13.35 % min.
Grade B, Typ II 13.20 % min.
Grade B, Typ III 13.55 % min.
Grade C, Typ I 13.15 +/- 0.05 %
Grade C, Typ II 13.25 +/- 0.05 %
Grade D 12.20 +/- 0.10 %
Grade E 12.00 +/- 0.10 %
Grade F 11.55 +/- 0.25 %

 

Díky dlouholetým zkušenostem a pružnosti naší výroby jsme též schopni přizpůsobit některé parametry nitrocelulózy a laboratorní metodiky dle požadavků evropských norem.

Navíc můžeme také přizpůsobit řadu kvalitativních parametrů nitrocelulózy individuálním požadavkům našich zákazníků. Z tohoto důvodu je třeba brát specifikace nejčastěji vyráběných typů uvedené na těchto stránkách pouze jako vzorové příklady.

 

Kvalitativní parametry

 • Pro stanovení viskozity naší nitrocelulózy používáme Höpplerovu metodu nebo kuličkovou metodu podle amerických vojenských standardů MIL-DTL-244C.
 • Základní metodou určení stability nitrocelulózy je Bergmann-Junkův test při teplotě 132°C. Použití dalších metod závisí na individuální dohodě.
 • Umíme změnit řadu dalších kvalitativních parametrů (obsah dusíku, pulpaci, rozpustnost, viskozitu, obsah vody atd.) dle individuálních požadavků našich zákazníků.
 • Nitrocelulóza patří mezi nebezpečné látky. K omezení jejich nebezpečných vlastností je nutné (v souladu s mezinárodními pravidly) mít v materiálu určitou úroveň ovlhčení. Nitrocelulóza tak musí být během transportu i při skladování udržována ve vlhkém stavu (obsah ovlhčidla nesmí klesnout pod 25 %).
 • Nitrocelulóza pro výrobu propelentů z produkce Synthesie je vlhčena vodou. Některé druhy nitrocelulózy (s obsahem dusíku do 12.59 %) ve výjimečných případech a pro úzký okruh zákazníků dodáváme též vlhčené ethanolem.

 

Ovlhčení

Obsah ovlhčidla se pohybuje kolem úrovně 30 %, ale může být přizpůsoben individuálním přáním zákazníků.

 

Ukázky specifikací

Kontakt
fotografie Lukáš Reisz
Ing. Lukáš Reisz
sales manager
Tel.: +420 466 825 329
Novinky
23.12.2022  |  Synthesia
PF 2023

eZ debug

Clear cache:

Quick settings:

Timing: May 31 2023 04:58:04
Module start 'content'
Timing: May 31 2023 04:58:04
Module end 'content'
Debug: ezpI18n::translateText May 31 2023 04:58:04
Missing translation for message in context: 'kernel/navigationpart' with comment: 'Navigation part'. The untranslated message is: 'eZFind'
Debug: ezpI18n::translateText May 31 2023 04:58:04
Missing translation for message in context: 'kernel/navigationpart' with comment: 'Navigation part'. The untranslated message is: 'Překlady'
Timing: May 31 2023 04:58:05
Script end

Main resources:

Total runtime0.6550 sec
Peak memory usage14,336.0000 KB
Database Queries196

Timing points:

CheckpointStart (sec)Duration (sec)Memory at start (KB)Memory used (KB)
Module start 'content' 0.02380.0095 1,720.9844757.1953
Module end 'content' 0.03340.6215 2,478.17978,406.2734
Script end 0.6549  10,884.4531 

Time accumulators:

 Accumulator Duration (sec) Duration (%) Count Average (sec)
Ini load
Load cache0.03214.8960540.0006
Check MTime0.00490.7493540.0001
Mysql Total
Database connection0.00150.230210.0015
Mysqli_queries0.313547.86251960.0016
Looping result0.00841.28801610.0001
TS translator
TS init0.00260.394830.0009
TS cache load0.00120.177030.0004
TS context load0.00080.122530.0003
Template Total0.636997.220.3184
Template load0.00640.984520.0032
Template processing0.630496.234720.3152
Template load and register function0.00020.033920.0001
Override
Cache load0.00721.0946750.0001
Sytem overhead
Fetch class attribute name0.01061.6147150.0007
Fetch class attribute can translate value0.00080.125510.0008
class_abstraction
Instantiating content class attribute0.00010.0185150.0000
XML
Image XML parsing0.00100.156010.0010
General
dbfile0.00340.5218210.0002
String conversion0.00000.003510.0000
Note: percentages do not add up to 100% because some accumulators overlap

Time used to render debug report: 0.0006 secs